Powered by Bravenet Bravenet Blog

29-3-2007

2:23

FAQ om SKRIVA v 4.9

"Ni är de enda som är tillräckligt galna för att
bekymra er för gränslösa avstånd i tid och rum,
för mysterier som aldrig vill dö, över det faktum
att det är just nu som vi bestämmer om kommande
årmiljarders resa genom rymden kommer att bli
Himmelriket eller Helvetet." (Kurt Vonnegut)

INTRO

"Det var en mörk och stormig natt"
(Edward Bulwer-Lytton)

  SKRIVA är en mailinglista för dig som är intresserad av att skriva, huvudsakligen
science fiction, fantasy, horror och all så kallad fantastisk litteratur. Listan
startades våren 1997 av Ahrvid Engholm, och drevs sedan i september samma
år genom en listserver ordnad av Nils Segerdahl. I januari 2003 flyttade listan
till en server som drevs av datorföreningen Lysator i Linköping, sedan hans
server börjat få kapacitetsproblem. I mars 2007 flyttade SKRIVA vidare till
Freelists.org, efter att en privatperson på Lysator försökt lägga sig i och brutit
mot principerna för SKRIVA:s funktioner på ett oacceptabelt sätt.
  I början av 90-talet startade bland andra jag (eder FAQ-författare), Mika
Tenhovaara, Kjell Borgström och Rolf Strömgren Svenska SF- Författarsällskapet.
Sällskapets utgav ett antal nummer av medlemsbladet Futurum och ett slags
novellcirkulär på papper, kallad SkrivAPA. SKRIVA startades som ersättare för
detta. E-post är idealisk för att knyta samman skrivintresserade genom att den är
billig, snabb och interaktiv. (Svenska SF-Författarsällskapet lever i viss mån
vidare via listan.)
  Denna FAQ är version 4.9. Den är endast lätt uppdaterad jämfört med version
4.2 (från jan 2003), främst för att ta med vissa förändringar som beror på bytet
av listserver. En del information har dock inte hunnit uppdateras än. När och om
tid gives kommer en fullständigt uppdaterad version 5.0.
  --Ahrvid Engholm

GÅ MED, GÅ UR, POSTNING, ARKIV

"Sänd inte in ditt manuskript ihoprullat; endast en
schimpans är utrustad för att hålla det så att det
går att läsa, och även om den har de fyra händer
som behövs, saknar den kritisk bedömningsförmåga."
(John W Campbell)

KOMMUNIKATION MED SKRIVA:S LISTSERVER SKER VIA skriva-
request@freelists.org - FÖR ATT ABONNERA SKRIV ORDET "subscribe" PÅ
ÄRENDERADEN.

  Annan kommunikation med listservern än den som är syntaktiskt korrekt ger ett
felmeddelande och mer instruktioner.
  För att AVSLUTA ett abonnemang skicka E-post med ordet "unsubscribe" på
ärenderaden. (Skriv ej citattecknen.)
  Bland andra funktioner finns att du kan låta abonnemanget vara vilande (=du är
fortfarande med, men tar inte emot något) eller att du får mail som "digest"
(=mail under ett dygn packas ihop till ett större paket och sänds på en och
samma gång).
  Listservern bryr sig inte om vad som står i själva brevtexten. Använd
ärenderaden! Du behöver inte bifoga din avsändaradress. Den extraheras från
din "header".
  För att ändra adress skall man först sända ett unsubscribe-meddelande från
gamla adressen och sedan ett subscribe-meddelande från nya. (Post som
studsar från gamla adresser slutar sändas efter ett tag. Enklast är kanske att
enbart skicka subscribe-meddelande från den nya adressen.)
  Det finns indikationer om att listroboten inte alltid fungerar som tänkt. VID
PROBLEM MED LISTROBOTEN KAN DU ALTERNATIVT MAILA
ahrvid@bredband.net OCH BE DENNE MANUELLT FIXA SAKEN.

DU POSTAR TILL GENOM ATT SKRIVA TILL skriva@freelists.org

  Ppostningar får automatiskt identifikationsordet "[SKRIVA]" först.
Felaktiga kommentarsmarkeringar som "SV:" etc kan göra att det bildas kedjor
av flera identifikationsord. Du rekommenderas att då och då rensa i ämnesraden.
När du svarar på en postning, kolla "headern" så att mottagaren blir den du
avsett. Normalt blir skriva@freelists.org automatiskt mottagare.
  Alla SKRIVA-postningar arkiveras på:

http://www.freelists.org/archives/skriva/

  Lösningar övervägs för att göra arkivet onåbart för sökrobotar (från Google m fl)
men ännu är det inte åtgärdat.

LISTPRINCIPER

"Jag stannade uppe hela natten och läste manuset
till romanen jag skrivit i Italien, och varje sida
jag läste slängde jag på elden, för det var så
förskräckligt. Det fanns inget med den som var bra."
(Frederik Pohl)

  * Listan är avsedd för s k fantastisk litteratur (sf, fantasy, horror). Skrivandets
hantverk är dock likartat för alla genrer, så genregränser spelar inte så stor roll
och vi diskuterar allt om skrivande.
  * Du kan posta noveller, eller utdrag ur noveller och romaner, och få
listdeltagarnas kommentarer. Genom synpunkterna kan du förhoppningsvis
utveckla ditt skrivande.
  * Vi vill särskilt uppmuntra kommentarer till andras noveller. Det kan vara si och
så med det. Tag av dig eventuella rosa glasögon och kom med kritiska,
konstruktiva synpunkter!
  * Vi vill läsa artiklar eller synpunkter om skrivandets hantverk eller fantastisk
litteratur. Kommentarer till andras synpunkter. Recensioner. Tips om
skrivartävlingar. Tips om evenemang. Diskussioner om språk. Tips om förlag.
Kedjenoveller. Korta sf-nyheter. Tips om intressanta tidningsartiklar.
Diskussioner om sf-fandom. Etc. Ser du något som borde intressera listan,
så skriv några rader och vidarebefordra infon.
  * SKRIVA är OMODERERAD, vilket betyder att du får använda ditt eget goda
omdöme när du bestämmer vad du postar. Denna punkt, som gällt för SKRIVA
från dag ett, förtjänar särskilt stark betoning.
  * SKRIVA bryr mig inte så mycket om vad folk skickar, bara ingen råkar illa ut för
någon postning. Det är bra om deltagarna håller sig till tänkta ämnen, men listan
skall ha hög toleransnivå och den fyller också en social funktion.
  * Längre postningar kan komma att beskäras av de elaka datorerna. Skicka
inga bifogade filer! Avstå helst från att sända s k HTML-mail.
  * Ambitionen är att SKRIVA skall vara mellanstor och inte ha alltför hög trafik.
Volymen f n ligger på 10-talet msg/dag. (Sedan finns alltid några som tycker
att det är för mycket...)
  * Arbetsspråk är svenska, danska, norska och engelska. Hittills är nästan allt
på svenska; engelska har förekommit. Inom sf-världen har vi goda
grannlandskontakter.
  * Dina lokala språktecken, citattecken, styckedelning, etc får du hantera som
du vill.
  * Upphovsrätten till material på SKRIVA tillhör respektive upphovsman. Detta
gäller även om du inte skriver "copyright 2007 Kalle Karlsson". Den som vill
vidareanvända material ur SKRIVA-listan skall ha upphovsmannens tillstånd.
  * Försök undvika småkommentarer, ett par rader där du bara säger "jag håller
med" eller "hej och hopp!".
  * När du kommenterar med citat, försök att beskära det citerade till det
som är väsentligt. Upprepa inte en text in extenso vid citering. Undvik topp-
postning (dvs att bara lägga till det du vill säga i början, och sedan citera
den långa texten efteråt.)
  * Det är trevligt (men frivilligt) om nya medlemmar presenterar sig själva,
med särskild vikt på vad de har för skrivarbakgrund.
  * Men naturligtvis har det visat sig att s k off-topic-diskussioner är omöjliga
att undvika. Till syvende og sidst modereras listan av användarna själva!
  * Listan har inte haft så mycket poesi. Men dikter är förstås välkomna.
  * Medlemmar får göra reklam för egna aktiviteter på listan, men de bör
helst vara av ett slag som ligger nära listans syfte och ämnen.
  * Det dök 1999 upp en annan lista (numera nästan död) som döpte sig till
"Skriva". Det är för att skilja från den som SKRIVA skrivs med VERSALER
- men faktum är att listnamet skrevs på det viset redan från början. (Och
förresten: i den mån det när du läser detta skulle finnas rester kvar av SKRIVA
på Lysator bör du veta att det icke alls är SKRIVA-listan.)
  * Har du något du tror bör vara intressant, tag det säkra för det osäkra
och skicka ut det. GRUNDPRINCIPEN FÖR LISTANS ÄMNESTÄCKNING ÄR
LIBERAL.
  * Det kan vara besvärligt att läsa 30-talet postningar som droppar in i
brevlådan varje dag. Därför bör du bekanta dig med två funktioner som
finns i de flesta mailläsare. 1) Ämnen eller avsändare som du inte har lust att
vidare läsa kan du filtrera bort eller "döda". Funktionen för det är olika i olika
program men finns i ditt programs menyer. 2) För att organisera mottagen
post kan du skapa en separat mapp för SKRIVA och dirigera alla postningar
dit. Det gör du genom att skapa ertt filter där SKRIVA:s mailrobot-adress
identifieras som avsändare och sedan som "aktion" välja något som heter i
stil med "kopiera till mapp SKRIVA". Det är praktiskt att bekanta sig med
dessa funktioner och använda dem. Det underlättar ditt SKRIVA-liv, och
det som kan uppfattas som en något för strid ström postningar märks inte
längre.
  * På SKRIVA är det tradition att hälsa en ny medlem som ger sig till känna
med ett glatt "Välkommen till listan!".
  *  Ungefär varannan månad brukar SKRIVA ha en novelltävling. Vi utser
ett ämne, deltagarna postar noveller, och en jury utser 1:a-3:e pristagare
samt eventuella hedersomnämnanden. Vinsterna blir böcker som listdeltagare
donerat. För dessa vanliga, "interna" tävlingar bör man vara listdeltagare, då
bidrag skall postas på listan.  Därutöver har vi den externa
Fantastiknovelltävlingen (sed info om den).
0 Comment(s).

There are no comments to this entry.